Přihlášení | Registrace | English

Registrace do systému AnatoNomina.org

V současné době je možná registrace jen pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity karlovy v Praze. Pro registraci je nutné použít email fakulty ve tvaru jan.novak@lf1.cuni.cz

Jméno:

Příjmení:

Email:

Login:

Heslo:

Potvrďte heslo:

Obrázky a videá na webových stránkach Anatonomina.org můžou obsahovat materiály, které by některé osoby mohly pohoršovat. Stránky jsou určeny výhradně pro osoby starší 18-ti let. V rámci ochrany uživatelů, pro které jsou tyto stránky nevhodné, si prosím pozorně přečtěte následující podmínky registrace.

1. Dosáhl jsem zletilosti a/nebo věku 18 a více let.
2. Nacházím-li se ve státě, kde je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji podmínky zletilosti v tomto státě a je mi více než 18 let.
3. Potvrzuji, že vstup na tyto stránky není předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem příslušníkem, zakázán či omezen, a že si budu vybírat výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, v němž se nacházím.
4. Souhlasím s tím, že materiály umístěné na těchto stránkách mohu užívat pouze v soukromí a výlučně pro svou vlastní potřebu.
5. Potvrzuji, že anatomické výukové materiály mne neurážejí, nepohoršují a ani mně nijak neohrožují a že na tyto stránky vstupuji dobrovolně.
6. Potvrzuji, že neposkytnu ani svým chováním, přímo či nepřímo neumožním přístup k obsahu těchto stránek osobám mladším 18 let ani jiným osobám nesplňujícím některou z výše uvedených podmínek vstupu.

  Splňuji a souhlasím se všemi podmínkami uvedenými v bodech 1 až 6.

Kolektiv autorů, Email, Admin
Anatomický ústav 1. LF UK
2022