Přihlášení | Registrace | English
Strom | Seznam

Zobrazovací metody v medicíně

1. Rentgenové snímky
1.1. RTG axiálního skeletu
1.2. RTG snímky horní končetiny
1.3. RTG snímky dolní končetiny
2. Počítačová tomografie (CT)
3. Nukleární magnetická rezonance (NMR)
3.1. NMR ramenního kloubu
3.2. NMR kolenního kloubu
4. Interaktivní dráhy CNS
4.1. Sensitivní dráhy
4.2. Motorické dráhy
4.3. Propriorecepce
4.4. Kvíz
5. Videa
5.1. Hlava
5.2. Krk
5.3. Horní končetina
5.4. Hrudník, záda
5.5. Břicho
5.6. Pánev
5.7. Dolní končetina
5.8. Pitevní technika
Kolektiv autorů, Email, Admin
Anatomický ústav 1. LF UK
2023