Přihlášení | Registrace | English

Autor projektu

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK, Ortopedická klinika 1. LF a FN Motol

Grafika a fotografie

Akademický malíř Ivan Helekal, Anatomický ústav 1. LF UK, webpage

WWW atlas řezů mozkem

Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK
Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK
RNDr. et MUDr. Jiří Brabec, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK

Interaktivní dráhy CNS

Podpořeno grantem FRVŠ 809 2007, WWW interaktivní pomůcka pro studium hlavních drah
a spojů centrálního nervového systému.
RNDr. et MUDr. Jiří Brabec, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK
Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK
Mgr. Jan Kacvinský, Anatomický ústav 1. LF UK

Interaktivní 3D objekty

Podpořeno grantem FRVŠ 54 2007, Interaktivní 3D modely ve výuce anatomie 1. Lékařské fakulty UK
MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK
Akademický malíř Ivan Helekal, Anatomický ústav 1. LF UK

Tvorba anatomických animací

MUDr. Michal Droppa
MUDr. Jozef Bebiak

Literatura

Podkladem pro ilustrace webových stránek byla použita tato díla:
1. Grim, Miloš, Druga, Rastislav et al: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. Praha, Karolinum, Galen, 2. vyd. 2007.
2. Grim, Miloš, Druga, Rastislav et al: 5. Anatomie krajin tela. Praha, Karolinum, Galen, 2002.
3. Grim, Miloš, Druga, Rastislav et al: 3. Travicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha, Karolinum, Galen, 2005.
4. Petrovický Pavel, Brabec Jiří: Řezy mozkem, Triton, 2007.

Fotografie

Fotografie preparátů ze sbírek anatomického ústavu
Autor: Akademický malíř Ivan Helekal, MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Kolektiv autorů, Email, Admin
Anatomický ústav 1. LF UK
2023